TOVOR

Skladno z IATA standardi (airside handling) izvajamo/koordiniramo sledeče storitve:

 • oskrba tovora in pošte,
 • oskrba posebnih pošiljk,
 • priprava dokumentov,
 • rentgenski pregled blaga,
 • nadzor ULD opreme,
 • pretovor ULD palet in zabojnikov,
 • carinski nadzor,
 • mejni inšpekcijski nadzor,
 • ostale dogovorjene storitve.
 • Poleg navedenih izvajamo še storitve pred ali po fazi letalskega prevoza (landside handling):

 • skladiščenje,
 • prepakiranje blaga,
 • priprava pošiljk za letalski prevoz,
 • carinsko skladiščenje,
 • zaščita blaga,
 • ostale dogovorjene storitve.
 • Skupna skladiščna površina: 560 m²